Giải phẫu

Phân loại

  Tài liệu

Dominique Lucas Bác sĩ thể thao

Vincent Chassaing Phẫu thuật viên chỉnh h́nh

ĐAU BÁNH CHÈ

(Hội chứng bánh chè)

Hội chứng

Chụp điện quang

Điều trị

Điều trị dự pḥng

Kết luận

 

Bánh chè không vững

Mô tả

Điều trị

 

 

 

Các vấn đề bệnh lư ở gối phần lớn có nguyên nhân từ bánh chè. Nó nằm ở phía trước và là một thành phần của hệ thống duỗi  khớp gối.

Nó biểu hiện bệnh lư qua hai t́nh trạng  không vữnggây đau.

Không vững của bánh chè có thể đưa tới trật bánh chè, khi đó cần có chỉ định mổ, trước hết để tránh tái phát. Phẫu thuật này, về nguyên tắc là không làm cấp cứu.

Đau bánh chè là một hội chứng rất thường thấy, khó mô tả, thay đổi vị trí, có thể c̣n liên quan tới các cấu trúc khác của gối. Tàn phế do nguyên nhân bánh chè đưa lại cũng nhiều. Đau có thể phối hợp với kẹt khớp và không vững. Điều trị đau bánh chè trước hết phải dùng thuốc. Cần phải thận trọng khi chỉ định ngoại khoa, nhất là với chuyển chỗ bám gân bánh chè ở lồi củ trước xương chày, không phải bao giờ nó cũng làm hết đau, đôi khi nó là nguy cơ làm đau nặng thêm....

 Quay lại mục lục

Quay trở lại trang giới thiệu