Điều trị dự pḥng

 

Một vài tư thế hay thói quen xấu cũng là nguyên nhân gây nên hội chứng bánh chè. Hỏi bệnh cần  t́m hiểu có các thói quen xấu này không để  tránh. Vệ sinh thường thức bánh chè cần cho bệnh nhân biết như tư thế gối gấp lâu quá là không tốt.

Tư thế ngồi tỳ lên hai gót thường thấy ở trẻ gái là một yếu tố làm tăng sức ép lên bánh chè. Nó phải bị cấm.

 

 

Cũng giống như tư thế trên ngồi  gấp gối lâu sẽ gây nên hội chứng bánh chè.

 

 

Quay lại trang bánh chè

Quay lại mục lục