Chụp điện quang bánh chè

 

 

Chụp điện quang thường là đủ. Chụp hai gối thẳng và nghiêng ở tư thế gấp 60 độ, chụp bộc lộ khớp đùi- bánh chè ở tư thế 30 độ tiếp tuyến với khớp. Cuối cùng phải chụp phim nghiêng ở tư thế duỗi, có co cơ tứ đầu để t́m dấu hiệu không vững của bánh chè.

Chụp phim bánh chè tư thế 30 độ tư thế gấp, co cơ tứ đầu  (h́nh ở bên phải trên cao) bánh chè như vậy  có h́nh dạng và vị trí b́nh thường , bánh chè hơi lệch nhẹ ra ngoài coi như là b́nh thường, nhất là ở phụ nữ.

 

 

 

 

Phim nghiêng , tư thế duỗi, cơ tứ đầu co mạnh, nó cho phép phát hiện  ra một biến dạng của phần xương đùi chỗ tiếp khớp với bánh chè: rănh lồi cầu.

 

 

 

Quay lại trang bánh chè

Quay lại mục lục