Nếp gấp bao hoạt dịch

Bác sĩ Vincent Chassaing

Bao hoạt dịch như một cái túi ṿng quanh khớp gối. Nó gấp thành các nếp tự nhiên. Đôi khi các nếp gấp này trở nên dầy hơn đến mức bệnh lư, người ta gọi là nếp gấp bao hoạt dịch (plica)

Tuỳ vào vị trí của plica người ta chia làm 3 loại:

- Plica trên :(plica superieur) đây là cột trụ nằm ở ngay sát phía trên của bánh chè và nó có thể làm hẹp lại túi cùng cơ tứ đầu. Cột trụ này thường không hoàn toàn, tạo thành một lỗ to hay nhỏ, nhưng nó không bao giờ gây nên rối loạn chức năng gối. Tuy hiếm nhưng cũng có khi gấp  hoàn toàn làm cho túi cùng hoạt dịch cơ tứ đầu trở thành một túi kín, khi đó nó sẽ phồng lên.

 - Plica dưới (plica inférieure)  nó cũng không gây nên rối loạn bệnh lư . Nếp gấp này có thể nằm ngay trước của dây chằng chéo trước, và nó là một phần của khối mỡ Hoffa.

- Plica trong (plica  interne) : đây là nếp gấp dễ nh́n thấy nhất và nó hay đưa tới khó chịu ở gối.

 

Plica  bên trong

(Plica interne)

Nó nằm ở phía trong của gối. Nó giống  như bậc thang chen vào giữa bánh chè và xương đùi chỗ rănh  liên lồi cầu trước (trochlée)

H́nh ảnh bên là h́nh ảnh nội soi của nếp gấp bên trong, tương đối dầy, là nguyên nhân gây đau và cản trở vận động của bánh chè.

Thông thường plica bên trong nó trải rộng, mảnh mai và không có một ảnh hưởng nào tới khớp gối

 

Điều trị

Plica bản thân là một nếp gấp tự nhiên của bao hoạt dịch, nó không cần bất cứ một điều trị ǵ đặc biệt.

Rất hiếm như plica bên trong dầy lên gây hạn chế vận động duỗi gối, và là nguyên nhân gây đau, có cảm giác móc giữ xương bánh chè lại hoặc có dấu hiệu ḷ xo. Nó hoàn toàn có thể điều trị được bằng nội soi khớp gối đây là một thủ thuật nhỏ, người ta cắt nếp gấp này và lấy bỏ nó đi. Nhưng chỉ định cho loại phẫu thuật này rất hiếm, v́ người ta nghĩ rằng nếp gấp đó đă tồn tại nhiều năm không triệu chứng tức là nó có thể chấp nhận được.

Quay lại mục lục